povratak

Solarni div na zgradi RBA banke

Solarni div u Magazinskoj ima snagu usporedivu s 15 prosječnih solarnih elektrana za kućanstvo. Prosječna solarna elektrana za kućanstvo u Hrvatskoj snage je pet kilovatsati i ona najčešće može pokriti potrebe četveročlane obitelji, ovisno o njihovoj potrošnji i lokaciji, odnosno solarnom potencijalu područja.

Kalkulator Imate pitanje?

Solarni div u Magazinskoj ima snagu usporedivu s 15 prosječnih solarnih elektrana za kućanstvo. Prosječna solarna elektrana za kućanstvo u Hrvatskoj snage je pet kilovatsati i ona najčešće može pokriti potrebe četveročlane obitelji, ovisno o njihovoj potrošnji i lokaciji, odnosno solarnom potencijalu područja.

Postavili smo solarnu elektranu na zgradu RBA banke u Zagrebu u kojoj radi 900 ljudi, a koja će proizvesti 90.000 kilovatsati električne energije godišnje. Postavljena elektrana ima 75 kilovatsati, a jedan kilovat instalirane snage na ovoj lokaciji proizvede 1200 kilovatsati električne energije godišnje, odnosno 1,2 megavatsati. Kada bismo koristili fosilna goriva poput ugljena ili nafte za generiranje te količine energije, u atmosferu bismo ispustili oko 41 tonu CO2. Za apsorpciju tolike količine CO2 bilo bi potrebno zasaditi 3750 stabala.